<< poprzednia

Paweł Wielgus, mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu  otrzymał jedno z 9 wyróżnień w kategorii malarstwo za prace pt "Dziki" na XII Międzynarodowym Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych organizowanego przez Fundację Sztuki Osób Niepełnosprawnych z Krakowa
Wśród uczestników byli amatorzy i artyści profesjonalni zgłaszający się indywidualnie, a także twórcy działający w takich placówkach jak Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Ośrodki Szkolno Wychowawcze.
Z 964 prac nadesłanych z pięciu krajów (Finlandia, Bułgaria, Słowacja, Szwajcaria, Polska), do drugiego etapu zakwalifikowało się 100 prac wśród których były prace drugiego mieszkańca Krystiana Boczka. Wręczenie nagród i wyróżnień laureatom odbyło się w pawilonie konferencyjno wystawowym Politechniki Krakowskiej. Wystawę wyróżnionych prac można oglądać do 31 lipca 2012roku.

Dziki

Mityngw trójbóju siłowym
18 grudzień 2012

Regionalny Mityng w Trójboju Siłowym Olimpiad Specjalnych, na terenie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu zorganizowany przez Fundację Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A oraz Sekcję Olimpiad Specjalnych działającą przy Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu.

więcej

Wigilia 2012
21.12.2012

Pierwsza Wigilia w tak licznym gronie zaproszonych osób, zorganizowana przez Fundację F.O.S.A. i Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu.

więcej

Nagroda w międzynarodowym Biennale
30.06.2012

Paweł Wielgus, mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu otrzymał jedno z 9 wyróżnień w kategorii malarstwo za prace pt "Dziki" na XII Międzynarodowym Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych organizowanego przez Fundację Sztuki Osób Niepełnosprawnych z Krakowa

więcej
Strony WWW Łódź

Design Aneta Kosin