Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu przeznaczony jest dla 130 niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn. DPS spełnia standardy określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23-08-2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej ([Dz.U. 2012 nr 0 poz. 964] ) i jest wpisany do rejestru domów pomocy społecznej województwa łódzkiego. Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie domu potwierdza profesjonalne przygotowanie pracowników Domu do sprawowania opieki oraz wysoką jakość świadczonych usług opiekuńczych. Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, społeczne, religijne i edukacyjne. Dom respektuje zasadę podmiotowego i partnerskiego traktowania oraz akceptacji, poszanowania wolności, godności, niezależności i intymności mieszkańców.

DPS w Rąbieniu usytuowany jest na pograniczu łódzkiego osiedla mieszkaniowego Zielony Romanów i aleksandrowskiego osiedla mieszkaniowego Słoneczne. Usytuowanie Domu umożliwia łatwy dojazd autobusami komunikacji miejskiej oraz dogodne korzystanie z placówek oświatowych, kulturalnych, rekreacyjnych i rozrywkowych miast: Aleksandrowa Łódzkiego i Łodzi. Park stanowiący najbliższe otoczenie Domu stwarza korzystne warunki dla wypoczynku i relaksu mieszkańców – wyposażony jest w aleje spacerowe, ławki parkowe, grill ogrodowy.

W obiekcie znajdują się pokoje mieszkalnych, dwu i trzyosobowe wyposażone w funkcjonalne meble i sprzęty. Wyposażenie i wystrój wnętrz pokoi mieszkalnych stwarza przytulną atmosferę - generalnie urządzone są one według własnych upodobań mieszkańców.
Budynek Domu spełnia wszelkie wymogi dotyczące warunków sanitarnych, przeciwpożarowych oraz dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych – obiekt nie posiada barier architektonicznych i jest wyposażony w windy i dźwigi osobowe, instalację alarmowo-przeciwpożarową i alarmowo-przyzywową.

Po modernizacji obiekt został wyposażony w odpowiednie zaplecze socjalno – gospodarcze i terapeutyczne tj. sale terapii zajęciowej, pracownię plastyczną, pracownię techniczną, kulinarną profesjonalnie wyposażoną siłownię, Salę Doświadczania Świata „Snoezelen”, pomieszczenia dziennego pobytu, aneksy kuchenne, kaplicę, pokój gościnny dla rodzin mieszkańców.

Wszyscy mieszkańcy Domu mają możliwość udziału w zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych, a także do ich potrzeb i zainteresowań. Spośród licznych form terapii prowadzonych w DPS należy wymienić: artterapię, bajkoterapię, muzykoterapię, silwoterapię, w Domu działa prężnie sekcja Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska. Organizacja wolnego czasu mieszkańców jest jednym z ważniejszych zadań realizowanych przez personel Domu. Mieszkańcy, oprócz dostępu do prasy, książek, telewizji i internetu mają możliwość czynnego udziału w zajęciach kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych, m.in. w wycieczkach, spektaklach teatralnych, programach poetycko-muzycznych, imprezach integracyjnych, podczas których odwiedzani są przez mieszkańców innych placówek, znajomych i wolontariuszy.
Cyklicznie w Domu odbywają się imprezy imieninowe i urodzinowe mieszkańców. W ramach integracji ze środowiskiem lokalnym corocznie organizowana są cykliczne imprezy pod tytułem „Gawęda Majowa” i „Barwy Jesieni”, a mieszkańcy uczestniczą w przeglądzie twórczości osób niepełnosprawnych „Przez dziurkę od klucza” i Warsztatach Artystyczno-Rękodzielniczych JESTEŚMY” organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Pomocowe POMOST z którym ściśle współpracujemy.

W trosce o zdrowie i sprawność fizyczną mieszkańców funkcjonuje w Domu rehabilitacja realizowana przez Samodzielny Publiczny ZOZ z Aleksandrowa Łódzkiego dysponujący specjalistycznie wyposażonymi gabinetami rehabilitacyjnymi, gdzie wykonywane są zabiegi fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii, masaż leczniczy i ćwiczenia ogólnousprawniające. Mieszkańcy po uzyskaniu dotacji z PFRON, o którą regularnie występujemy, wyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne organizowane w miejscowościach nadmorskich oraz w górach. W każdą sobotę w kaplicy na terenie Domu odbywa się Msza Święta odprawiana dla mieszkańców przez księdza z pobliskiej parafii.

Opiekę medyczną dla mieszkańców świadczy zespół wykwalifikowanych pielęgniarek pod nadzorem lekarzy z SP ZOZ współpracującego z Domem. Opiekę i terapię świadczą zatrudnieni w Domu specjaliści, m.in. psycholog, pedagog, instruktorzy terapii zajęciowej, instruktorzy ds. kulturalno-oświatowych, , pracownicy socjalni, opiekunowie i opiekunki, pokojowe.

Zarówno zaplecze socjalno – bytowe Domu zapewniające komfortowe warunki mieszkańcom, jak i atrakcyjna oferta terapeutyczna i kulturalno-oświatowa oraz miła, fachowa opieka medyczna mają na celu stworzenie mieszkańcom prawdziwie przyjaznego Domu.

O DPS

Mityngw trójbóju siłowym
18 grudzień 2012

Regionalny Mityng w Trójboju Siłowym Olimpiad Specjalnych, na terenie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu zorganizowany przez Fundację Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A oraz Sekcję Olimpiad Specjalnych działającą przy Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu.

więcej

Wigilia 2012
21.12.2012

Pierwsza Wigilia w tak licznym gronie zaproszonych osób, zorganizowana przez Fundację F.O.S.A. i Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu.

więcej

Nagroda w międzynarodowym Biennale
30.06.2012

Paweł Wielgus, mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu otrzymał jedno z 9 wyróżnień w kategorii malarstwo za prace pt "Dziki" na XII Międzynarodowym Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych organizowanego przez Fundację Sztuki Osób Niepełnosprawnych z Krakowa

więcej
Strony WWW Łódź

Design Aneta Kosin